Op zaterdag 7 oktober 2017 wordt het 3e JVIJ Dames Judotoernooi gehouden in Lelystad.

Het JVIJ Dames Judotoernooi is geschikt voor alle vrouwelijke ervaren wedstrijd- en recreatieve judoka’s in alle categorieën. Bij de indeling zal rekening worden gehouden met leeftijd, gewicht en niveau (ervaren of recreant) van de judoka. Er zal in poules ingedeeld worden. De organisatie houdt zich het recht voor om gewichtsklassen samen te voegen.

Inschrijving : Inschrijven voor 9 september 2017 per mail naar wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl met daarin vermelden naam judoka/leeftijd/exacte gewicht/jbn nummer/kleur band(+slip).

Let op! De judoka is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van haar gewicht. Bij twijfel maak dan gebruik van de weegschaal tijdens de training.

Betaling : Het inschrijfgeld bedraagt € 9,50 per judoka, welke graag direct na inschrijving dan wel voor 9 september 2017 te voldoen op IBAN NL80RABO0191987417 t.n.v. Budovereniging Kataguruma o.v.v. naam judoka/naam toernooi.

Bij te laat betalen en inschrijven kan deelname aan dit toernooi niet mogelijk.

Leeftijdscategorie en gewichtsklassen: Judoka’s kunnen worden ingeschreven in de gewichtsklassen zoals de Judobond voorschrijft. Leeftijdscategorie: -8, -10, -12, -15, -18, -21 en +21
Mochten er in een poule te weinig inschrijvingen zijn, dan zal de toernooicommissie de judoka’s naar alle redelijkheid invoegen in andere poules. Daarover zal vooraf contact opgenomen worden met de judoka’s.

Gewichtswijzingen: Het doorgeven van nieuw gewichtscategorie graag per mail wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl voor 22 september 2017.  In de mail graag vermelden: naam judoka / naam wedstrijd en nieuw gewichtscategorie.

Zodra het tijdschema bekend is, sturen wij dat per mail naar de judoka’s. Tevens wordt het tijdschema op de website vermeld.

Wedstrijdsysteem en Wedstrijdduur: Wij hanteren het poulesysteem waarbij elke judoka minimaal 3 wedstrijden draait. De wedstrijdduur is conform regels JBN.

Paspoorten JBN: Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een JBN paspoort met een geldige JBN-pas over 2017. Beide documenten worden bij de weging gecontroleerd.

DAMES DOE MEE EN SCHRIJF JE SNEL IN, WANT VOL=VOL.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen
wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl