Open Capelse Kampioenschappen

Op zaterdag 21 april 2018 organiseert Slingerland Wedstrijdjudo voor de 15e keer de Open Capelse Kampioenschappen Judo.

In samenwerking met Unicef wil Slingerland een bredere maatschappelijke bijdrage leveren.  De judoka’s en vrijwilligers zetten zich in om de naam van Unicef uit te dragen en voor Unicef geld in te zamelen. Een deel van de inkomsten van dit toernooi wordt geschonken aan Unicef.

De Open Capelse Kampioenschappen Judo zijn goedgekeurd door de JBN. De inschrijving staat open voor jongens en meisjes, geboren in 2000 of later, die in het bezit zijn van een geldig bondspaspoort.

Indeling in leeftijds- en gewichtsklassen:

Meisjes Geboren in Klassen (in kg)
-10 jaar 2009/2010 -25 -28 -32 -36 -40 +40
-12 jaar 2007/2008 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48
-15 jaar 2006/2005/ 2004 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
-18 jaar 2001/ 2002/2003 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70

Jongens Geboren in Klassen (in kg)
-10 jaar 2009/2010 -24 -27 -30 -34 -38 -42 +42
-12 jaar 2007/2008 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50
-15 jaar 2004/2005/ 2006 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
-18 jaar 2001/ 2002/2003 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81

De organisatie kan gewichtsklassen samenvoegen of splitsen.

Aantal deelnemers: maximaal 600 judoka’s.

Weging: De weging vindt plaats op de wedstrijddag en is voor elke deelnemer verplicht. De weegschalen zijn geijkt en het dan aangegeven gewicht is beslissend.

Uitsluiting: Ingeschreven judoka’s die geen geldig JBN paspoort en pas kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit het paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, worden van deelname uitgesloten. Kortom een geldig JBN Pas+Paspoort verplicht!

Datum: 21 april 2018

Plaats: Sporthal Schenkel,  Capelseweg 39, Capelle aan den IJssel.

Aanvang: Het tijdschema wordt per mail verstuurd. Tevens wordt het tijdschema op de website geplaatst.

Aantal matten: maximaal 8.

Wedstrijdsysteem: Als wedstrijdsysteem wordt het dubbele eliminatiesysteem met ongeslagen winnaar gehanteerd. Bij minder dan 6 deelnemers wordt met een poulesysteem gewerkt.

Prijzen: In iedere gewichtsklasse wordt een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt €9,50 per deelnemer en dient gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan op IBAN NL 80RABO0191987417  t.n.v.  Budovereniging Kataguruma o.v.v. naam judoka en naam toernooi

Inschrijving: Inschrijven per e-mailen aan wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl met daarin vermelden NAAM JUDOKA / GEBOORTEDATUM / JBN NUMMER / EXACTE GEWICHT / KLEUR BAND(+SLIP). De inschrijving is echter pas definitief na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld voor 24 maart 2018.

Sluitingsdatum: De inschrijving dient voor 24 maart 2018 binnen te zijn op mail adres wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl

De inschrijving sluit 24 maart 2018 of  bij het bereiken van het maximale aantal deelnemers van 600 judoka’s.

Bij te laat betalen en inschrijven kan deelname aan dit toernooi niet plaats vinden.

Wijzigingen: Gewichtswijziging door mailen voor 28 maart 2018, wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl met daarin vermelden naam judoka, nieuw gewicht en naam toernooi. Vanaf 28 maart 2018 een nieuw gewicht doorgeven kost € 2,- , maar het kan ook uitsluiting van deelname zijn.

Deelnemerskaarten: De deelnemerskaarten worden op de dag van het toernooi in Sporthal Schenkel uitgereikt.

Schade: De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Accommodatie: De sporthal biedt plaats aan ongeveer 400 toeschouwers.  Er is een horecavoorziening.

Toegangsprijs: De toegangsprijs voor toeschouwers vanaf 12 jaar bedraagt € 2,50 Toeschouwers jonger dan 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene.

Dit toernooi is voor gevorderde wedstrijd judoka’s.

Judoka’s wij zien graag je inschrijving tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen
wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl