Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief informeren wij al onze sporters over de compensatie van de contributie, lessen die doorgaan tijdens de vakanties, buitentrainingen en judo-examens. We hopen zo snel mogelijk weer binnen de mogen trainen. Tot dat moment houden wij iedereen op de hoogte via onze site.

Beste judoka / ouder(s),

Compensatie contributie 
In de eerste nieuwsbrief hadden we aangegeven “iets” te doen met de contributie indien de Corona maatregelen zouden aanhouden. Wij stellen dan ook voor om de contributie voor het 2e kwartaal te halveren, hetgeen betekent dat 50 % van het normale kwartaalbedrag geïncasseerd zal worden. Mocht u daar problemen en/of bezwaren tegen hebben, wil ik u verzoeken mij daarover een mail te sturen. U kunt deze mail dan sturen naar ceesveen@quicknet.nl, graag met een toelichting dan wel uw bezwaar. 

Draagt u de vereniging een warm hart toe en heeft u geen bezwaar tegen incasso van het volledige kwartaalbedrag, wilt u dan een mail sturen met de tekst ” geen bezwaar tegen volledige incasso”.

Vakantie
Er zijn geluiden dat het straks eventueel weer mogelijk is om binnen te sporten. Mochten de reguliere lessen weer opstarten, dan houden wij geen vakanties tot de zomerstop. Dat betekent dat de lessen tijdens vrije en eventuele feestdagen doorgaan. Het is wel mogelijk dat lessen samengevoegd worden. Wij zouden het op prijs stellen geïnformeerd te worden als een judoka niet aanwezig kan zijn tijdens deze lessen.

Buitentraining 
In het kader van de Corona maatregelen zijn wij inmiddels alweer een tijdje bezig met buiten trainingen. Hierbij zijn wij uiteraard afhankelijk van het weer, aangezien er op de locaties geen overdekte ruimtes zijn. Bij regen is het helaas dan ook niet mogelijk om lessen te verzorgen, buiten dat de mat nat en glad wordt is het ook niet fijn voor de judoka om in een nat pak te moeten oefenen. 

Er is een appgroep, die een bericht ontvangt bij slecht weer mochten de buitenlessen niet door gaan. Bent u nog niet toegevoegd tot deze groep en wilt u dat wel, geef dat dan door. 

Judo-examens 
Vanaf het moment dat wij weer binnen mogen sporten, willen wij de week erna een “proef” examenmoment inplannen om te kijken wat de judoka’s nog weten en kunnen. Na dit proef examenmoment worden er slippen dan wel banden uitgereikt. Het is ten tijde van dit schrijven onbekend of de ouders daarbij aanwezig mogen zijn of niet. 

Binnen judo
Zodra we weer binnen mogen sporten, gaan de “oude” lestijden weer in, de lestijden van voor de Corona maatregelen. Bekijk de pagina lesrooster voor het meeste actuele lesrooster.

Hopelijk zie ik u allen weer snel binnen op de mat in een van de vele locaties ! 

Met vriendelijke groet, 

Meester Cees Veen

Ook interessant

Drie NK Toppers

Zondag 28 januari 2024 werd het District Kampioenschap -18 dames en heren gehouden in Beverwijk. Maar liefst drie judoka’s hebben zich gekwalificeerd voor het Nederlands

Lees meer »