Voorwaarden en informatie

Voorwaarden

1. Gratis proeflessen 
Uw zoon/dochter of u zelf hebben altijd recht op 4 gratis proeflessen bij judo en 2 gratis proeflessen bij kickboks.

2. Contributie per kwartaal 
De contributie is een jaarbedrag verdeeld over 4 kwartalen. Dit zijn: januari-maart, april-juni, juli-september en oktober-december. Zonder opzegging loopt het lidmaatschap stilzwijgend door; u hoeft zich niet ieder jaar opnieuw aan te melden. 

3. Verhoging van de contributie 
Wordt -indien van toepassing- aan het eind of direct aan het begin van het seizoen medegedeeld en geldt vanaf het eerstvolgende kwartaal (in oktober incasseren wij dan het nieuwe tarief).

4. Opzegging 
Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit schriftelijk of per mailte doen. U ontvangt van de judoschool een bevestiging met de datum waarop het lidmaatschap wordt beëindigd. Zet s.v.p. ook het adres van de judoka in de opzegbrief of -mail.

Opzeggen doet u één maand vóór de nieuwe betaalperiode. (Voorbeeld: indien u wilt stoppen per 1 juli dan moet de opzegging binnen zijn voor 31 mei. Komt de brief of mail binnen op of na 1 juni bij ons binnen, dan bent u te laat. Het lidmaatschap schuift 1 kwartaal op. Uw lidmaatschap wordt dan per 1 oktober opgezegd.

5. Incassobureau 
De judoschool is aangesloten bij een incassobureau. Wanneer achterstallig lesgeld na een herinnering en aanmaning van de judoschool niet wordt voldaan, dan zal het incassotraject in werking treden.  Alle gemaakte kosten zijn dan voor de rekening van het lid. Wanneer het incassotraject in werking treedt kan de judoka niet meer deelnemen aan de lessen.

6. Aansprakelijkheid
De judoschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of ongelukken. U sport onder eigen risico. JBN leden zijn verzekerd tegen letsel.

7. Schoolvakanties
Judoschool Cees Veen houdt alle wettelijke schoolvakanties van het basisonderwijs aan. Indien een school extra vrije dagen geeft buiten de wettelijke vakanties, dan blijven de judolessen gewoon doorgaan. Er kunnen door verschillende activiteiten buiten de vereniging de lestijden aangepast worden, hierover krijgt u altijd bericht en wij plaatsen de melding op deze website op de voorpagina.

8. Judowedstrijden 
Uw zoon/dochter of u zelf kan deelnemen aan diverse toernooien, houd er wel rekening mee dat men dan lid moet worden van de JBN. De contributie van de JBN staat los van de contributie van de judoschool. Aanmelden en opzeggen bij de JBN valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Informatie

U heeft de informatie op deze site gelezen en wil graag een keer komen kijken. Dat kan altijd m.u.v. de examenperiodes (de week voor de kerstvakantie en de twee weken voor de zomervakantie). Bekijk het lesrooster en kies de meest geschikte locatie en tijd voor een proefles.

Voor een proefles hoeft u zich niet speciaal aan te melden. Bij judo geldt dat u recht heeft op 4 gratis proeflessen zonder enige verplichtingen. Bij kickboks geldt dat er twee proeflessen gratis zijn. Dat geeft het nieuwe lid een kans goed te kijken of judo inderdaad de sport van zijn/haar keuze is. Het geeft de leraar tevens de kans om te kijken of de sport inderdaad geschikt is voor u/uw kind. Gaat het om uw kind en zitten er al vriendjes of vriendinnetjes bij ons op judo dan spreekt het vanzelf, dat zij bij hen in de les mogen komen meedoen.

Bij judo kan men lid worden vanaf 2 jaar. De maximale leeftijd is onbeperkt. Bij kickboks kan men lid worden vanaf 16 jaar of in overleg met de leraar vanaf 14 jaar.

De judoschool heeft een enorm aantal senioren-recreanten en ook een groot aantal herintreders. Ook veel ouders hebben een judopak aangetrokken om net zoals hun kinderen judo te leren. Schroom niet om te informeren in welke vestiging u ook (weer) kunt gaan judoën. 

U (of uw zoon/dochter) ontvangt een inschrijfformulier tijdens de proeflessen. Wij vragen u goed alle voorwaarden door te nemen en alvorens akkoord te gaan met het lidmaatschap.

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier. Bellen mag natuurlijk ook, maar houd er rekening mee dat we beperkt bereikbaar zijn. Tijdens de lessen zijn de leraren niet bereikbaar.